Кои материјали можам
да ги лепам cо Kaпкa®?

Со Kaпкa® можете да ги поправите сите видови материјали како што се керамика, дрво, метал, гума и порцелан.
Многу е лесно за употреба и доволно е само една капка.

Со Капка® може да залепите метални предмети.

Металните површини ги лепи многу ефикасно.
Одете на работилница

Со Капка® може да залепите керамички предмети.

Лесно е да ги залепите искршените парчиња од керамички предмети со Капка®.
Одете на работилница

Со Капка®може да залепите гумени предмети.

Со Капка® сигурно го добивате облогот за лепење на гумени предмети заради неговата моментална и силна природа.
Одете на работилница

Со Капка® може да залепите порцелански предмети.

Благодарение на неговата отпорност, лепењето на порцелански предмети со Капка® е трајно и издржливо.
Одете на работилница

Со Капка® може да залепите дрвени предмети.

Со Капка® може да залепите предмети од дрво и балса дрво, брзо постигнувајќи силни споеви.
Одете на работилница

Погледнете што сè може да залепите со Капка®

Дали сакате да споделите некоја
поправка што сте ја направиле со Капка®?
Испратете ни видео или фотографии од вашата поправка, раскажете ни како сте го направиле и ние ќе ги објавиме.
Како да го направите ова?
Многу е лесно: снимајте се како ја извршувате вашата поправка и испратете ни видео или фотографии од она што сте го поправиле, раскажете ни како сте го направиле и ние ќе го објавиме. Испратете ги по e-mail со наслов: „Јас користам Капка®, внесете ги вашите лични податоци за да можеме да ве контактираме, и ако нашите експерти го одобрат, ние ќе ги објавиме со вашето име на нашата веб-страница и на социјалните мрежи.
Email: kapka@kapka.com.mk
Што друго можете да го поправите со Капка®?
+ Поправка на украси.
+ Лепење скршени делови од дрвен мебел
(исечени рабови, излупени ламинати, итн.).
+ Спојување на рамки за слики.
+ Поправка на ситни делови од гитара, виолина, инструменти воопшто.
+ Лепење на гумени црева.
+ Поправање на риболовни јазли.
+ Лепење на делови на часовници.