Како се користи
Капка®?

Капка® е инстант лепило кое придружува генерации по генерации,
помагајќи ви да ги поправите вашите најскапоцени предмети.

Капка® е инстант лепило кое е неопходен дел од кутијата со алатки на секое домаќинство поради неговата практичност, ефективност и извонредност.
Многу е лесен за употреба и бара да земете во предвид четири едноставни чекори.

Отворање

За да го отворите за прв пат, поставете го капачето со шилестата страна кон тубата на Капка® и свртете го додека не се продупчи мембраната.

Проверка на површините

Површините што треба да се спојат мора да се вклопуваат совршено. Осигурете се дека и двете површини се чисти.

Апликација

Извадете го капачето. Притиснете ги обележаните делови на тубата и нанесете само една капка на една од страните што треба да се залепат.

Притиснете

Притиснете ги деловите и задржете го притисокот 60 секунди. Спојот ќе биде готов.

Запомнете дека, благодарение на својата ексклузивна амбалажа, Капка® овозможува дозирање капка по капка, Тубата може да стои вертикално за да спречи капење и затнување на отворот за апликација.


Дали научивте како се користи Капка®?

Погледнете што се можете да ги поправите.
Дали сакате да споделите некоја
поправка што сте ја направиле со Капка®?
Испратете ни видео или фотографии од вашата поправка, раскажете ни како сте го направиле и ние ќе ги објавиме.
Како да го направите ова?
Многу е лесно: снимајте се како ја извршувате вашата поправка и испратете ни видео или фотографии од она што сте го поправиле, раскажете ни како сте го направиле и ние ќе го објавиме. Испратете ги по e-mail со наслов: „Јас користам Капка®, внесете ги вашите лични податоци за да можеме да ве контактираме, и ако нашите експерти го одобрат, ние ќе ги објавиме со вашето име на нашата веб-страница и на социјалните мрежи.
Email: kapka@kapka.com.mk
Што друго можете да го поправите со Капка®?
+ Поправка на украси.
+ Лепење скршени делови од дрвен мебел
(исечени рабови, излупени ламинати, итн.).
+ Спојување на рамки за слики.
+ Поправка на ситни делови од гитара, виолина, инструменти воопшто.
+ Лепење на гумени црева.
+ Поправање на риболовни јазли.
+ Лепење на делови на часовници.